BØRENYOGA OG DE STYRKEDE LÆREPLANER

Børneyoga styrker HELE barnet og dets udvikling og læring på mange plan. Hvis vi tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner (se model på billedet), vil vi kunne drage en masse paralleller til børneyogaen.

1) Den alsidige personlige udvikling styrkes ved hjælp af yogastillinger ogmeditation og hjælper barnet til

- øget kropsbevidsthed- opbygning af personlig identitet- opbygning og styrkelse af selvværd og selvtillid ved hjælp af de 24 styrker- øget trivsel

2) Sociale udvikling styrkes ved hjælp af par- og gruppeøvelser samt mantras ogfora i cirkler og hjælper barnet med

- udvikling af empati- at indgå i børnefællesskaber- at vente på tur- at samarbejde- at lytte

3) Kommunikation og sprog udvikles ved hjælp af sang, chanting, rim/remser og sanglege og styrker barnets

- kommunikation verbalt og kropsligt- formuleringsevne- mod til at udtrykke sig- kognitive udvikling- evne til at tale og mærke egne følelser

4) Krop, sanser og bevægelse stimuleres ved yogastillinger, stræk, danse,mantraer, visualiseringer og meditationer og giver barnet:

- større kropsforståelse- selvindsigt- selvkontrol- større fysisk og psykisk styrke og udholdenhed- smidighed og balance- aurosalregulering- bevægelsesglæde- bedre sanseintegration- fantasi og forestillingsevne- kreativitet

5) Natur, udeliv og science kan integreres ved hjælp af dyre yogastillinger,naturelementer i mantraerne og kan fysisk foregå uden for. Det giver børnene:

- en forbundethed til naturen- en grounding- læring om dyr og naturfænomener

6) Kultur, æstetik og fællesskab kan integreres ved samarbejdsøvelser, kultur-temabaseret klasseopbygning