HVAD ER BØRNEYOGA GODT FOR

Børneyoga rummer så meget godt, at det kan være svært at nævne det hele, men overordnet set er BØRNEYOGA en fantastisk leg, der styrker barnets:

Personlige udvikling og læring

- styrke selvværd og selvtillid
- fortrolighed med eget indre
- udtrykke følelser og værdier
- udtrykke og mærke egne grænser

Social udvikling og læring

- udvikle empati
- vente på tur og give plads
- mærke og respektere andres grænser
- indgå i fællesskaber
- samarbejde
- opbygge relationer og venskaber
- kommunikere verbalt og kropsligt

Sansemotorisk udvikling og læring

- mærke sig selv fysisk
- opnå kropskontrol
- skabe balance mellem krop og hoved
- opnå bevægelsesglæde
- sansestimuleringer
- lære hjernen at kende

Kognitive udvikling og læring

- forstå sammenhænge
- klare udfordringer
- sprogudvikling
- fantasi og visualisering
- styrke kreativiteten

Fysik udvikling og læring

- styrke kredsløbet
- forbedre udholdenhed og styrke
- forbedre smidighed
- træne balance
- fokus og koncentration
- aurosalregulering