KLANGMASSAGE

Massage med klanginstrumenter er for både børn og voksne.

Klangmassage er en blid form for massage, der foregår udenpå tøjet.

Klangskålen placeres på kroppen og sættes i svingninger.

Svingningerne skaber vibrationer og lydbølger, som forplanter sig nedefter i kroppens muskler og celler.

Klangene går i et frekvensspektrum, der resonerer i hele kroppen.

Cellerne vibrer og der skubbes til stagneret energi.

Hjernen går i en slags meditativ trance og skaber ro på nervesystemet. 

Du opnår velvære, afbalancering og et bedre energiflow efter endt behandling.

Behandlingen frigør spændinger, dæmper angst og hjælper mod søvnbesvær og uro i krop og sjæl.